Finansiering

Vi erbjuder våra kunder finansieringslösningar där man kan anpassa betalningstakten och kostnaden.

Fördelen med att hyrköpa utrustningen är att man inte belastar likviditeten, samt att hyran bokförs som en
driftkostnad och inte som en kapitalkostnad.

Våra finansierings partners:

Wasa-Kredit

Logo_Sponsor_LageLanden